Företaget med djupa tankar
GB Tank AB startades i november 2003 av Göran Blomberg och Göran Lönnar på Falu Tank AB. Företaget tillverkar i första hand tankar till oljebolag och bensinstationer för förvaring av bensin, diesel och etanol. De tillverkar också tryckkärl och värmeväxlare.
GB Tank samarbetar med ett svenskägt företag i Lettland. Antingen tillverkas tankarna helt färdigt för leverans ut på ”site”, eller så tar man hem tankarna i halvfabrikat. För att klara av slutmontage, blästring och ytbehandling har man köpt lokaler i Falun med cirka 2000 kvadratmeter golvyta. Bland kunderna finns oljebolag, exempelvis Statoil, OK/Q8, Norsk Hydro, Shell, Preem, Jet och Uno-X.
GB Tank har under våren tillverkat och levererat en värmeväxlare, A-Lamell, till Modo Pappersbruk. Företaget har också tillverkat och levererat ett tryckkärl, saltlösningstank, på 90 kubikmeter till Akzo Nobel i Skoghall.

GB Tank är specialiserad på tanktillverkning och har kompetent personal som har arbetat 25 år i branschen.
– Vi har ungefär sextio procent av den svenska marknaden, säger Göran. Våra framtidsplaner är att tanktillverkningen skall bibehållas, och att vi ska få in mer legojobb som kan tillverkas i de nya lokalerna.
För att klara konstruktioner och ritningar använder sig GB Tank av Vextech AB.
Med sin långa erfarenhet och breda kompetens är GB Tank det naturliga förstahandsvalet när det gäller tanktillverkning.

GB Tank

Bransch:
Industri / Maskin

Telefon: 023-29060
Fax: 023-19309


Email:
goran.blomberg@gbtank.se

Adress:
GB Tank
Kaserngården 4
79140 Falun

| 13 SENASTE FÖRETAGEN